• Co proponuje kandydat

Samorząd to przede wszystkim codzienne sprawy mieszkańców naszego regionu. Wchodząc do Sejmiku Lubuskiego Bogusław Wontor będzie zabiegać o:

 - żłobki i przedszkola bezpłatne dla każdego,

- bezpłatne badania i szczepienia dla mieszkańców,

- opiekę dentystyczną w każdej szkole,

- monitoring jakości powietrza,

- dobrą opiekę zdrowotną dla seniorów,

- 10 proc. dochodów własnych gminy na budownictwo komunalne,

- samorząd, który sprzyja równości

- budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez większe wsparcie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i klubów sportowych.

 

  • Poznaj bliżej program Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Województwie Lubuskim, któremu przewodniczy Bogusław Wontor

Program SLD na kadencję samorządową 2018-2023 jest skierowany na działania prospołeczne w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu czy edukacyjnemu. Rodzina otrzyma pomoc nie tylko na początku macierzyństwa, lecz przez cały okres dorastania dziecka (bezpłatny żłobek i przedszkole dla każdego dziecka, drugie śniadanie dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, darmowe przejazdy dla uczniów, darmowe korepetycje dla dzieci i zajęcia pozalekcyjne). Działania te są odpowiedzią na pogłębiające się zjawisko wykluczenia edukacyjnego dzieci i młodzieży mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.

Plan zdrowotny dla regionu zakłada powrót do opieki dentystycznej, tak jak to było kiedyś. Dzięki temu rodzice zaoszczędzą czas i pieniądze związane z okresowymi odwiedzinami u dentystów. Dofinansowane będą badania medyczne i szczepienia. Nie wolno zapominać o in vitro - w Gorzowie Wlkp. to się udało, teraz należy wprowadzić takie rozwiązanie w innych gminach województwa lubuskiego.

Należy również poprawić rozwiązania systemowe - szpitale muszą skoncentrować się na leczeniu pacjentów, a nie na liczeniu każdej złotówki. Lekarz i pielęgniarka mają mieć stworzone warunki organizacyjne i płacowe, aby móc właściwie skupić się na swoich

Środowisko, ekologia są płaszczyznami, które podnoszą jakość życia. Wprowadzony zostanie obowiązkowy, całoroczny monitoring powietrza, którego wyniki będą podawane do informacji publicznej. Udzielona zostanie również pomoc mieszkańcom przy wymianie starych kotłów i pieców.

Program SLD kieruje także pomoc do grupy osób, które skończyły 60 lat. Karta zniżek dla seniorów umożliwi uaktywnienie się tej grupy społecznej. Utworzone zostaną rady seniorów w każdej gminie jako ciało doradcze dla władzy samorządowej. Ponadto powstaną kluby seniora, zagwarantowana zostanie darmowa komunikacja środkami publicznymi w regionie, utworzony system wzywania pomocy przez osoby samotne. Nasi seniorzy objęci zostaną bezpłatną opieką zdrowotną oraz darmowymi lekarstwami.

SLD stawia w swoim programie na działania prospołeczne, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rozwój kraju zależy bowiem przede wszystkim od tego, jak będzie się czuł człowiek i czy będzie on beneficjentem wzrostu gospodarczego. Jednym z głównych postulatów jest zatem podwyższenie płac i emerytur oraz nieopodatkowanie rent i emerytur.

Projekty prospołeczne oparte są również na rozwoju infrastrukturalnym. Program SLD przewiduje mobilność mieszkańców regionu poprzez modernizację autostrady A18 oraz budowę mostów w miejscu obecnie funkcjonujących przepraw.

Budownictwo komunalne stanowi rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom dużej grupy osób. Dlatego zostaną opracowane plany zagospodarowania przestrzennego we współpracy z mieszkańcami.