O mnie

Bogusław Wontor
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 • Lubuszanin od urodzenia, czyli od 48 lat; związany ze swoim regionem osobiście, zawodowo, emocjonalnie,
 • Urodził się pod znakiem Wagi, w Słubicach, miejscowości granicznej, dostrzega więc w swych działaniach fakt, że świat się na własnej miedzy
  nie kończy,
 • od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną i publiczną uczył się, niekiedy boleśnie wiedzy, że aby rządzić trzeba najpierw umieć zarządzać. Dlatego na Politechnice Zielonogórskiej wybrał kierunek Zarządzanie i Marketing, ukończył go jako magister inżynier,
 • uważa, że swoje kompetencje stale trzeba rozwijać, dlatego wybrał studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie, gdzie studiował Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
 • W pracy sejmowej zdobył duże doświadczenie, dlatego jest skutecznym Posłem,
 • Fascynat sportu i technologii kosmicznych, patrzy w przyszłość
  z optymizmem,
 • Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie Lubuskim i lider lubuskiej listy Zjednoczonej Lewicy.

 

.....
 

Pełni funkcje

 • POSŁA NA SEJM RP - z poczuciem godności i zaszczytu, bo uważa,
  że swoje możliwości i zaangażowanie trzeba poświęcać dla innych,
 • PREZESA POLSKIEJ FEDERACJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
  ORAZ PREZESA LUBUSKIEJ FEDERACJI SPORTU - bo sport uważa za jeden z najważniejszych czynników wychowawczych i motorów awansu społecznego a także źródło zwyczajnej radości i satysfakcji młodych ludzi,
  z tych powodów działa także w Akademickim Związku Sportowym, Ludowych Zespołach Sportowych, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej i Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym,
 • CZŁONKA WŁADZ KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH SLD – bo jest przekonany, że polskiemu społeczeństwu potrzebna jest lewica i należy pracować nad jej obliczem, ponosząc ten trud i odpowiedzialność dopóty, dopóki nie wyłoni się z tych starań silna partia ludzi wrażliwych na potrzeby innych.
 • od wielu lat jest członkiem OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
  w Czarnowie, wspierając jej rozwój, bo docenia znaczenie OSP dla bezpieczeństwa Lubuszan.

W obecnej kadencji odbył:

 • 500 spotkań z wyborcami, podjął kilkaset interwencji poselskich,
 • przeprowadził 300 dyżurów parlamentarnych,
 • złożył ponad 180 pytań i interpelacji poselskich do rządu RP.
 • 56 razy występował na posiedzeniach Sejmu, a ponadto brał czynny udział w pracach sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży (jako wiceprzewodniczący); Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Łączności z Polakami za Granicą oraz Regulaminowej Zgromadzenia Narodowego. Pracował również w podkomisjach: ds. młodzieży (jako przewodniczący); ds. nauki i szkolnictwa wyższego (jako wiceprzewodniczący); ds. turystyki; ds. przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie; ds. zmiany ustawy o grach hazardowych; ds. przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 r. Działa w zespołach sejmowych rozwiązujących problemy strażaków, sportu szkolnego, żeglugi po Odrze i wielu innych. Przewodzi grupie parlamentarnej ds. przestrzeni kosmicznej. Szczegóły tych prac trafiły do domów Lubuszan w formie wyczerpujących sprawozdań z poselskiej kadencji Bogusława Wontora. Ich wynik finansowy ująć można w milionach złotych, które otrzymały starostwa, gminy, uczelnie, szkoły, przedszkola, organizacje i stowarzyszenia Ziemi Lubuskiej – wszędzie tam potrzebowano tych pieniędzy. Żeby pomóc wszystkim potrzebującym trzeba jeszcze wielu dni parlamentarnych działań.