O mnie

 • Lubuszanin od urodzenia
 • Urodziłem się pod znakiem Wagi
 • Zaangażowany w działalność społeczną
 • Uważam, że kompetencje trzeba rozwijać
 • W Sejmie pracuję od 14 lat
 • Jestem fascynatem sportu i technologii
 • Przewodniczący Sojuszu Lewicy
  Demokratycznej w woj. Lubuskim

Pełnię funkcje

 • Posła na Sejm RP
 • Prezesa Polskiej Federacji Sportu  
 • Młodzieżowego oraz Prezesa Lubuskiej
  Federacji Sportu
 • Członka władz krajowych i wojewódzkich
  SLD

Jako poseł RP

 • Przepracował cztery kadencje
 • Odbył 500 spotkań z wyborcami
 • Przeprowadził 300 dyżurów parlamentarnych
 • Złożył ponad 180 pytań i interpelacji do rządu RP
 • 56 razy występował na posiedzeniach Sejmu
 • Brał czynny udział w pracach sejmowych wielu komisji i podkomisji